Projectes

Com a equip, els membres d'Aplica han dirigit i col·laborat, entre d'altres, en els següents projectes.

Anàlisi i tractament integral de dades per a institucions i equipaments

  • 2023
  Elaboració del Cens dels centres escolars municipals.
  Diputació de Barcelona
  • 2007
  • 2023
  ESTADÍSTIQUES CULTURALS DE CATALUNYA: Equipaments culturals.
  Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya
  • 1998 - 2015
  • 2017 - 2022
  ESTADÍSTIQUES CULTURALS DE CATALUNYA: Sales i companyies de teatre.
  Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya
  • 1998
  • 2020 - 2022
  ESTADÍSTIQUES CULTURALS DE CATALUNYA: Despesa pública en cultura.
  Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya
  • 2003
  • 2006
  • 2019
  • 2022
  ESTADÍSTIQUES CULTURALS DE CATALUNYA: Galeries d’art.
  Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya
  • 2022
  ESTADÍSTIQUES CULTURALS DE CATALUNYA: Biblioteques.
  Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya
  • 2015 - 2016
  • 2021 - 2022
  Panel sobre les escoles bressol municipals a la província de Barcelona.
  Diputació de Barcelona
  • 2015 - 2016
  • 2017 - 2018
  • 2020 - 2021
  Panel sobre els centres i serveis municipals de formació de persones adultes a la província de Barcelona.
  Diputació de Barcelona
  • 1998
  • 2000
  • 2002
  • 2004
  • 2006
  • 2010
  • 2017
  • 2019
  • 2021
  ESTADÍSTIQUES CULTURALS DE CATALUNYA: Arxius.
  Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya
  • 2007
  • 2012 - 2018
  Cens d'Equipaments Esportius de Catalunya (CEEC); 2007.
  Consell Català de l’Esport i Institut Barcelona Esports de l'Ajuntament de Barcelona
  • 2008
  Recollida d'informació sobre l'estat de les instal·lacions dels equipaments esportius de Barcelona.
  Institut Barcelona Esports - Ajuntament de Barcelona

Anàlisi i tractament integral de dades per a col·lectius específics i professionals

  • 2023 - 2024
  Entrevistes en profunditat a personal del Servei d’Atenció Domiciliària de l’Ajuntament de Barcelona.
  Agència de Salut Pública de Barcelona
  • 2022 - 2024
  Supervisió de l’enquesta sobre l’Impacte del canvi organitzatiu en la salut i el benestar de les persones que treballen en el SAD de l’Ajuntament de Barcelona.
  Agència de Salut Pública de Barcelona
  • 2022 - 2023
  Enquesta i anàlisi de dades “Escriure en català 2023. Estudi sobre la situació professional dels escriptors i traductors en llengua catalana”.
  Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC)
  • 2021
  Enquesta sobre el programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama de Barcelona.
  Agència de Salut Pública de Barcelona.
  • 2019 - 2020
  Usos lingüistics en l'assistència sanitària.
  Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears amb la Direcció General de Política Lingüística i Departament de Salut -Generalitat de Catalunya
  • 2017
  Projecte ELIA: Enquesta de seguiment dels cursos de català per a adults.
  Direcció general de Política Lingüística - Generalitat de Catalunya
  • 2017
  Projecte ELIA: Enquesta sobre necessitats lingüístiques i d'aprenentatge de la població adulta de Catalunya.
  Direcció general de Política Lingüística - Generalitat de Catalunya
  • 2016 - 2017
  Estudi sobre la situació i característiques de les activitats extraescolars a Sabadell.
  Regidoria d'Educació - Ajuntament de Sabadell
  • 2014 - 2015
  Pla d'avaluació de la qualitat de la docència de l'Institut del Teatre.
  Diputació de Barcelona
  • 2002 - 2014
  Avaluació del professorat i la docència de la UPC.
  Universitat Politècnica de Catalunya
  • 2010
  Realitat i reptes del cooperativisme a Catalunya (2008-2009).
  Fundació Seira i Federació de Cooperativistes de Treball de Catalunya
  • 2009 - 2010
  Anàlisi del col·lectiu llatinoamericà de Sabadell.
  Ajuntament de Sabadell
  • 2008 - 2009
  Enquesta d'usos lingüístics a l'Administració de Justícia.
  Secretaria de Política Lingüística - Generalitat de Catalunya

Avaluació i visualització de dades

  • 2024
  Sistematització del càlcul de costos dels diferents serveis d’atenció a les violències masclistes.
  Departament d’Igualtat i Feminismes - Generalitat de Catalunya
  • 2022
  Explotació i visualització de dades de l’Enquesta de benestar emocional de l’alumnat 2022.
  Departament d’Educació - Generalitat de Catalunya
  • 2022
  Disseny i visualització de dades sobre els processos de preinscripció dels ensenyaments post-obligatoris.
  Departament d’Educació - Generalitat de Catalunya
  • 2022
  Visualització i explotació de dades de l’Enquesta sobre la Millora en el sistema de recollida selectiva de residus a Mollet del Vallès.
  Science for Change
  • 2019
  Anàlisi lingüística de l'etiquetatge i embalatge de marques de gran consum a Catalunya.
  Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya
  • 2017
  Els beneficis socials de la cultura.
  Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya
  • 2016
  Anàlisi de perfils del consumidor cultural en funció de l'estructura de convivència.
  Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya
  • 2016
  Anàlisi dels motius de no participació cultural.
  Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya
  • 2015
  Anàlisi per edat i sexe de l'enquesta de Participació Cultural a Catalunya.
  Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya
  • 2010
  Anàlisi de necessitats i actualització de l'aplicació de recollida d'informació de l'OND.
  Oficina de No Discriminació de Barcelona - Ajuntament de Barcelona
  • 2009 - 2010
  El sistema escènic a Catalunya (1994-2006).
  Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació - Generalitat de Catalunya

Grans operacions estadístiques a la població

  • 2022 - 2023
  Enquesta a la Joventut de les Illes Balears 2022. Observatori de la Joventut de les Illes Balears
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2020
  • 2022
  Enquesta de Participació Cultural a Catalunya (EPCC).
  Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya
  • 2018
  Índex de Qualitat Municipal a diferents Ajuntaments
  • 2002
  • 2007
  • 2012
  • 2017
  Enquesta a la Joventut de Catalunya.
  Observatori Català de la Joventut - Generalitat de Catalunya
  • 2015 - 2016
  Enquesta sobre Factors de Risc en Estudiants de Secundària (FRESC 2016).
  Agència de Salut Pública de Barcelona

Altres projectes

  • 2024
  Actualització del sistema d’indicadors de l’OJIB.
  Observatori de la Joventut de les Illes Balears
  • 2021 - 2022
  Supervisió i auditoria de l’Enquesta a la Joventut de Catalunya 2022.
  Observatori Català de la Joventut - Generalitat de Catalunya
  • 2020
  Anàlisi de l'oferta de activitats extraescolars als centres educatius de Terrassa. Educa 360 (interromput a causa de la COVID-19).
  Diputació de Barcelona
  • 2019
  Actualització d'informació cultural per al portal de dades obertes.
  Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya
  • 2016
  Correcció d'exàmens tipus test.
  Universitat Politècnica de Catalunya
  • 2008
  Actualització de les Dades Culturals del Departament de Cultura (2002-2006).
  Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya